Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Spis treści

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
  3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

1.2.Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest POLONTEX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poraju (adres siedziby: ul. Armii Krajowej 43, 42-360 Poraj i adres do doręczeń: Polontex S.A, Oddział Tekstylia w Częstochowie ul. Rejtana 21A, 42-202 Częstochowa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094612; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5770009643; REGON: 150916961; kapitał zakładowy w wysokości 18 160 000,00 zł w całości opłacony; adres poczty elektronicznej: akolbe@polontex.com.pl – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.